Hogeschool van Amsterdam

Aan het begin van de opleiding communication and multimedia design zijn we opgedeeld in teams om kennis te maken met een deel van de medestudenten. Wij hebben de opdracht gekregen om een video op te leveren waarin wij onszelf kort voorstellen aan de hand van een onderwerp dat alle teamleden verbind. Bij een eerdere opdracht bleek…

Bij het vak internetstandaarden hebben wij veel theorie gekregen over hoe het internet is ontstaan en hoe website werken. We zijn aan de slag geweest met HTML en CSS, we hebben onze code opgebouwd met een extern CSS bestand en zo min mogelijk classes en div’s. Deze code hebben wij geverifieerd volgens de standaarden van W3C.

Internationale minor studenten van de opleiding creative business hebben een gids ontwikkelt voor internationale studenten in Amsterdam. Bij dit project hebben wij de opdracht gekregen om vanuit deze gids een digitaal product op te leveren zodat de studenten dit op hun smartphone kunnen gebruiken. Na het analyseren van een aantal interviews en…

Voor vormgeving hebben wij geëxperimenteerd met diverse vormgevingsmethoden en -stijlen. Als startpunt zijn wij begonnen met het kiezen van ons favoriete eten en varianten daarop. Wekelijks hebben we de behandelde theorie in de praktijk gebracht door diverse design iteraties toe te passen. Als favoriete eten heb ik gekozen voor de frikandel omdat…

Waar Vormgeving en Human Computer Interaction samen komen is bij het vak Visual Interface Design. Je ontwerpt hier niet alleen om een goede esthetische interface vorm te geven maar het moet voor de gebruiker ook goed te gebruiken zijn zonder complicaties. De case waar we bij dit vak aan hebben gewerkt is de Boekenzoeker van de gemeente Amsterdam.

Human Computer Interaction is het vak dat draait om de gebruiker bij het gebruik van een interactief apparaat. Onze kennis van de theorie is getoetst door een belangrijk tentamen af te ronden. Vervolgens hebben wij de opdracht gekregen om zoveel mogelijk theorie toe te passen in een case naar keuze. Zelf heb ik gekozen voor…